درباره ما

aboutusموسس این شرکت جناب آقای مهندس ناجی فیصلی فعالیت خود را بعنوان اولین تشکیلات تخصصی ضدعفونی در ایران بمنظور کاهش ضایعات فرآورده های کشاورزی در سال 1343 با کمک یک شرکت حمل و نقل بین المللی در مهمترین بندر صادراتی آن زمان یعنی بندر خرمشهر آغاز نمود و در سال 1346 با تأسیس سازمان حفظ نباتات اولین پروانه و مجوز ضدعفونی به نام ایشان صادر گردید. در سال 1347 و بمنظور توسعه خدمات خود در جهت بهبود کیفیت خرمای صادراتی ایران اقدام به تأسیس شرکت ضدعفونی و دفع آفات نباتی خوزستان نموده که این شرکت با دایر کردن بزرگترین مرکز ضدعفونی خرما با دستگاه های واکیوم و با ظرفیت روزانه 500 تن موجب افزایش صادرات خرما از 8000 تن به بیش از 50000 تن در سال گردید. متأسفانه این مرکز مهم با شروع جنگ تحمیلی به کلی تخریب و فعالیت شرکت متوقف شد.

در سال 1362 شرکت مشابه دیگری به نام شرکت ضدعفونی و دفع آفات نباتی پارس با همان اهداف قبلی شروع به کار نمودکه خدمات آن جهت ضدعفونی فرآورده های کشاورزی خصوصاً خرما و پسته صادراتی کما بیش ادامه دارد.

از سال 1372 با توجه به ناکافی بودن ضدعفونی به روش اتمسفریک و بنا به درخواست خریداران خارجی خشکبار ایران که ضدعفونی با دستگاه های واکیوم را توصیه می کردند این شرکت اقدام به طراحی، ساخت و نصب و راه اندازی این دستگاه ها در مراکز تولید و کارگاه های بسته بندی خرما نمود که از جمله شرکت حاج اکبر حاج کاظمیان (AHT)، شرکت میوه خشک پارس، شرکت نخل ابرش، شرکت نخل جوان، شرکت ثمرآوران، شرکت پارسان دی سمبل کرمان، از این دستگاه ها استفاده لازم را می نمایند.